Kurumsal veya Bireysel çalışma ortamlarında dökümanlar bazen karmaşık bir hal alabiliyor

TRUSTEE, işletmenizdeki

Günlük aktiviteler sırasında ortaya çıkan tüm elektronik formlar, versiyonlar, onaylar, e-postalar, taranmış belgeler, fotoğraflar, Word/Excel/PDF/ AutoCAD/Jpeg/Png vb. tüm içerikler yaşam döngüleri boyunca iş süreçleri bazında yönetilebilir.

TRUSTEE, sizin kullanım ve bakış açınıza göre şekillenir, iş süreçlerinize uygun olan modüller işletmenizin büyüklüğüne ve ihtiyacınıza göre opsiyonel olarak seçilebilir.

Dosya türünden bağımısız saklama ve arşivleme

Günlük kullanımda oraya çıkan belge, görüntü, ses, video, html gibi içeriklerin Döküman olarak oluşturulması sistem tarafından sağlanmaktadır.

Masaüstü senkronizasyonu
Web tabanlı elektronik form tasarımı Yetkilendirme

Klasörler ve dokümanlar üzerinde gelişmiş yetki tanımları yapılabilmektedir. Bir doküman üzerinde yetki verilen kişi ve gruplar ortak çalışabilmekte, güncellemeler sırasında kilitleme mekanizması kullanılabilmektedir. Her doküman kendi içerisinde doküman ilişkisi, yetkilendirme, onaylama, arşivleme fonksiyonlarına sahiptir.

Onay süreçleri

Onay süreçleri iş akışına bağlanılarak yapılabildiği gibi, iş akışından bağımsız tek bir dokümanın paylaştırılması biçiminde de yapılabilmektedir.

Versiyon takibi, değişiklik izleme Paylaşımlar, görüş alma, yayınlama URL ile uzak paylaşım

Doküman üzerinde yapılan her değişiklik ayrı versiyonlar halinde tutulmaktadır. Doküman açıldığında eski versiyonlara kolayca geçiş yapılabilmektedir. Hangi kullanıcının hangi tarihte ne değişiklik yaptığı kolayca izlenebilmektedir. Versiyonlama sistemi major, minor gibi seviyeleri içermektedir, istenilirse manuel versiyon etiketi oluşturulabilmektedir.

MS-Ofis uyumu

Microsoft Office uygulamaları ile entegre çalışabilmektedir.

OCR ile tam metin arama Zengin PDF dönüşüm araçları Mobil uyum

Doküman içeriklerinden PDF uzantılı olanlar Karakter Tanıma – OCR işlevi ile metne dönüştürülebilmektedir. OCR dili olarak Türkçe ve İngilizce desteklenmektedir.

ERP entegrasyonu

İşletmenizde hali hazırda kullanılan ERP sistemine entegrasyon yapılarak, sisteminizin kabiliyetleri arttırılmaktadır. Kendi içerisinde dinamik C# ve Html-Js kod geliştirme araçlarını barındıran mimarisi ile ERP/MRP/CRM gibi farklı sistemlerle kolaylıkla entegrasyon sağlayabilmektedir.

MODÜL / BİLEŞEN